Spotkanie z prof. Zollem

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS

zapraszamy Was serdecznie na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z:

prof. dr hab. Fryderykiem Zollem

prof. UJ i prof. Uniwersytetu w Osnabrück
dr h.c. Uniwersytetu w Tarnopolu

Metodologia rozwiązywania kazusów z prawa cywilnego

Czwartek 29 maja 2014 r.

Godz. 16.45
Sala 1.3 Collegium Iuridicum II

ul. Lipowa 4

Opublikowano Ogólne |

Gwarancja bankowa…pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Jak działa ta instytucja w praktyce? Jakie są jej wady i zalety i czy mogą się z nią wiązać jakieś zagrożenia dla wykonawców?


O tym i wielu innych kwestiach możecie dowiedzieć się już 24 kwietnia na spotkaniu z dr Marcinem Olechowskim.

Spotkanie jest inicjatywą dwóch Kół Naukowych działających na WPiA UW:
- Koła Naukowego Prawa Cywilnego oraz
- Koła Naukowego Prawa Finansowego.

Serdecznie zapraszamy!

O Prelegencie:

dr Marcin Olechowski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, jest partnerem w kancelarii i koordynuje praktykę SK&S w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Występował jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.*
Źródło: http://www.skslegal.pl/zespol.php?person=23

Kiedy?
24 kwietnia 2014r.
godz. 18.30

Gdzie?
Sala 1.4 Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z prof. Krzysztofem
Pietrzykowskim.

O koronie zawodów prawniczych z perspektywy Profesora Pietrzykowskiego

Temat niezwykle aktualny i zawsze ispirujący, zaprezentowany w odnowionej formule.

Kiedy?

Poniedziałek 14 kwietnia 2014 r.

Godz. 18.30

Gdzie?

Sala 216 Stary BUW

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy
Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z

mgr Jetmirą Francescą Velaj

doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego
IPC WPiA UW

Analiza prawnoporównawcza europejskiego, polskiego i włoskiego prawa konsumenckiego oraz potrzeba jego konsolidacji w Polsce

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;

Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektorych aspektow sprzedazy towarow konsumpcyjnych i zwiazanych z tym gwarancji;

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentow, zmianiajaca dyrektywe 93/13 EWG i dyrektywe 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylajaca dyrektywe Rady 85/577/EWG i dyrektywe 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

Rzadowy projekt ustawy o prawach konsumenta (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2076)

Kiedy?
Poniedziałek 31 marca 2014 r.
Godz. 18.30

Gdzie?
Sala 403 Collegium Iuridicum I
Kampus główny UW

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z

drem hab. Marcinem Krajewskim

pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego

IPC WPiA UW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Poniedziałek 3 marca 2014 r.

Godz. 18.30

Sala 403 Collegium Iuridicum I

Kampus główny UW

Opublikowano Ogólne |

Nasze Koło również będzie obecne na Prawniczych Targach Praktyk i Pracy! Idźcie z nami!

Kolejna edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy!

BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory, Samorząd Studentów WPiA UW oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego już po raz czwarty zapraszają studentów i absolwentów prawa na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.

18 i 19 marca 2014 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w holu oraz sali wystawienniczej nr 0.97 zaprezentują się wystawcy tegorocznych Targów. Będą to nie tylko najlepsze kancelarie polskie i międzynarodowe, ale również firmy ściśle związane z branżą prawną.

Studenci i absolwenci prawa będą mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Uczestnictwo w Targach daje możliwość poznania kancelarii, firm i wymagań pracodawców. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na ukierunkowanie ścieżki kariery i rozeznanie, które kwalifikacje i umiejętności są w dzisiejszych czasach niezbędne.

Dodatkowymi atrakcjami IV edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą między innymi:

  • szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków,
  • Konkurs – Symulacja Rozprawy Karnej,
  • Turniej Negocjacyjny,
  • konkursy z nagrodami organizowane przez Wystawców,
  • punkt konsultacji CV i porad związanych z karierą, otwarty przez firmę BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory,
  • możliwość sprawdzenia umiejętności i poziomu Legal English.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Tragów na stronie www.targiprawnicze.pl oraz na Fan Page Targów na FB www.facebook.com/targiprawnicze. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące: Wystawców, Patronów, Partnerów oraz atrakcji towarzyszących Targom. W tym roku po raz pierwszy dodatkowo swoją ofertę przedstawią koła naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Zapraszamy do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter. Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.

Opublikowano Ogólne |

Drodzy Członkowie i Sympatycy,

Koło Naukowe Prawa Cywilnego LEGE ARTIS
przedłuża termin naboru artykułów do VI tomu Zeszytów Cywilistycznych LEGE ARTIS.

Zeszyty cywilistyczne są już na trwałe wpisane w życie naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo jest regularnie wydawane od pięciu lat. Tegoroczne wydanie zeszytów po raz kolejny pozwoli Członkom i Sympatykom naszego Koła na zaprezentowanie swoich poglądów szerokiemu gronu odbiorców.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i zadośćuczynienie najwyższym standardom piśmiennictwa naukowego, każdy autor artykułu będzie zobligowany dostarczyć recenzję pracy napisaną przez pracownika naukowego WPiA UW posiadającego tytuł naukowy co najmniej doktora habilitowanego.
W VI tomie Zeszytów mamy zamiar zamieścić około 13 najlepszych artykułów, wybranych spośród prac, które zostaną do nas nadesłane na adres knpc.legeartis@gmail.com. Objętość każdego z artykułów powinna liczyć od 10 do 15 stron (w uzasadnionych przypadkach możemy zezwolić na dłuższy tekst), a całej publikacji – 190 stron.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 27 stycznia 2014 roku (deadline).

Na fanpage’u Koła znajdują się do pobrania: zasady redagowania artykułów oraz przykładowa recenzja pracownika naukowego WPiA UW

Zasady redagowania artykułów oraz przykładowa recenzja pracownika naukowego WPiA UW znajdują się w zakładce Działalność => Zeszyty Cywilistyczne

Zarząd KNPC LEGE ARTIS

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS

oraz Koła Naukowego Prawa Spółek

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z

mgr. Jackiem Zębalą

doktorantem w Katedrze Prawa Handlowego

Instytutu Prawa Cywilnego

WPiA UW

Problematyka kompensacji szkód niemajątkowych osób trzecich  wynikających z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy wobec osoby prawnej


Czwartek 19 grudnia 2013 r.
Godz. 18.30
Sala 3.6 Collegium Iuridicum II – ul. Lipowa 4

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z

drem Witoldem Borysiakiem

pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego

Instytutu Prawa Cywilnego

WPiA UW

Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim de lege latade lege ferenda


Godz. 18.30
Wtorek 3 grudnia 2013 r.

Sala 3.8 Collegium Iuridicum II – ul. Lipowa 4Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis
oraz Koła Naukowego Prawa Spółek

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z

doc. drem Jerzym Modrzejewskim

pracownikiem Katedry Prawa Handlowego

Instytutu Prawa Cywilnego

WPiA UW

Paradoksy spółki jednoosobowej


Godz. 18.30

Czwartek 21 listopada 2013 r.

Sala 3.6 Collegium Iuridicum II – ul. Lipowa 4

Opublikowano Ogólne |