Historia

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” jest najstarszym kołem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji UW zajmującym się tematyką szeroko pojętego prawa cywilnego. Założone w 1999 roku i ponownie reaktywowane 4 kwietnia 2006 roku skupia wokół siebie studentów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami cywilistycznymi.
Historia Koła przed jego reaktywacją ginie w pomroce dziejów, tak więc w tym miejscu skupimy się na jego aktualnej sytuacji.

Idea założenia Koła poświęconego prawu cywilnemu powstała w umysłach dwóch studentów naszego wydziału: Piotrka Ćwiertniewskiego i Konrada Figurskiego. Dostrzegli oni lukę w ruchu naukowym – brak aktywnego koła zajmującego się tematyką prawa cywilnego. Po wielu rozmowach postanowiono reaktywować założone w 1999 roku Koło Naukowe „Lege Artis” zmieniając jednocześnie jego nazwę na Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”. Reaktywacją zajeli się – wspomniani już – Konrad i Piotrek, a także Andrzej Bednarczyk, Łukasz Czarnocki, Michał Czerniawski, Łukasz A. Dąbrowski oraz Paweł Eleryk.

Po dopełnieniu niezbędnych formalności Koło wznowiło działalność w marcu 2006 roku. W skład Zarządu Koła weszli: – Piotrek Ćwiertniewski – prezes,
- Michał Czerniawski i Konrad Figurski – wiceprezesi,
- Paweł Eleryk – sekretarz,
- Łukasz A. Dąbrowski – skarbnik.

Opiekunem naukowym Koła został dr Kamil Zaradkiewicz – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW oraz Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.