Zeszyty cywilistyczne

Drodzy Członkowie i Sympatycy Koła!

Koło Naukowe Prawa Cywilnego
ma zaszczyt ogłosić nabór artykułów do VI tomu Zeszytów Cywilistycznych LEGE ARTIS.

Zeszyty cywilistyczne są już na trwałe wpisane w życie naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo jest wydawane regularnie od pięciu lat. Tegoroczne wydanie zeszytów po raz kolejny pozwoli Członkom i Sympatykom naszego Koła na zaprezentowanie swoich poglądów szerokiemu gronu odbiorców.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i zadośćuczynienie najwyższym standardom piśmiennictwa naukowego, każdy autor artykułu będzie zobligowany dostarczyć recenzję pracy napisaną przez pracownika naukowego WPiA UW posiadającego tytuł naukowy co najmniej doktora habilitowanego.
W VI tomie Zeszytów mamy zamiar zamieścić około 13 najlepszych artykułów, wybranych spośród prac, które zostaną do nas nadesłane na adres knpc.legeartis@gmail.com. Objętość każdego z artykułów powinna liczyć od 10 do 15 stron (w uzasadnionych przypadkach możemy zezwolić na dłuższy tekst), a całej publikacji – 190 stron.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd KNPC LEGE ARTIS

Zasady redagowania artykułów do Zeszytów Cywilistycznych „Lege Artis” – pobierz
Przykładowa recenzja artykułu do Zeszytów Cywilistycznych „Lege Artis” – pobierz

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.