Drodzy Członkowie i Sympatycy Koła!

Koło Naukowe Prawa Cywilnego
ma zaszczyt ogłosić nabór artykułów do VI tomu Zeszytów Cywilistycznych LEGE ARTIS.

Zeszyty cywilistyczne są już na trwałe wpisane w życie naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo jest wydawane regularnie od pięciu lat. Tegoroczne wydanie zeszytów po raz kolejny pozwoli Członkom i Sympatykom naszego Koła na zaprezentowanie swoich poglądów szerokiemu gronu odbiorców.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i zadośćuczynienie najwyższym standardom piśmiennictwa naukowego, każdy autor artykułu będzie zobligowany dostarczyć recenzję pracy napisaną przez pracownika naukowego WPiA UW posiadającego tytuł naukowy co najmniej doktora habilitowanego.
W VI tomie Zeszytów mamy zamiar zamieścić około 13 najlepszych artykułów, wybranych spośród prac, które zostaną do nas nadesłane na adres knpc.legeartis@gmail.com. Objętość każdego z artykułów powinna liczyć od 10 do 15 stron (w uzasadnionych przypadkach możemy zezwolić na dłuższy tekst), a całej publikacji – 190 stron.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Na fanpage’u Koła znajdują się do pobrania: zasady redagowania artykułów oraz przykładowa recenzja pracownika naukowego WPiA UW

Zasady redagowania artykułów oraz przykładowa recenzja pracownika naukowego WPiA UW znajdują się w zakładce Działalność => Zeszyty Cywilistyczne

Zarząd KNPC LEGE ARTIS

Opublikowano Ogólne |

Szanowni Członkowie i Sympatycy Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis

zapraszamy Was serdecznie na spotkanie inauguracyjne z

Opiekunem naszego Koła

drem Kamilem Zaradkiewiczem

Dyrektorem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego

Pracownikiem Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

na temat:

Konstytucja w prawie cywilnym


Czwartek 31 października 2013 r.

Godz. 18.30

Sala 3.6 Collegium Iuridicum II – ul. Lipowa 4

Opublikowano Ogólne |

Drodzy Członkowie i Sympatycy Koła!

W  środę 24 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 w sali 416 Collegium Iuridicum I odbędzie się spotkanie z prof. drem hab. Wojciechem Kocotem – Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW.

Temat spotkania: „Umowy zawierane w okresie przedkontraktowym”.

Zapraszamy!

Opublikowano Ogólne |

Spotkanie Koła: 4 kwietnia 2013

Drodzy Członkowie i Sympatycy Koła!
Zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”

W czwartek 4 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 w sali 403 Collegium Iuridicum I odbędzie się spotkanie z Wiktorem Krzymowskim – byłym Członkiem Zarządu KNPC „Lege Artis” na temat: „Odpowiedzialność za zalanie mieszkania„.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Ogólne |

Artykuł naukowy: Fikcja prawna przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Drodzy członkowie i sympatycy koła. Artykuł „Fikcja prawna przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza” autorstwa Wiktora Krzymowskiego stanowi wynik pracy naukowej w kole. Reprezentował on nasze koło naukowe na konferencji zorganizowanej przez UMCS w Lublinie (marzec 2013). Artykuł dostępny jest tutaj.

Jednocześnie zachęcamy do przesyłania swoich artykułów naukowych oraz informujemy, iż koło wydaje cyklicznie Zeszyty Cywilistyczne „Lege Artis”. Ich V tom ukaże się już wkrótce.

Opublikowano Ogólne |

Wybory 2013

Nowy Zarząd KNPC „Lege Artis” składa się z następujących osób:
1) Prezes – Walery Arnaudow
2) Sekretarz – Piotr Modrzejewski
3) Skarbnik – Adrian Ciszowski
4) Wiceprezes – Ada Kozak
5) Wiceprezes – Witold Głuchowski

Gratulacje!

Opublikowano Ogólne |

Walne zgromadzenie i wybory zarządu 2013

W czwartek 7 marca 2013 r. o godz. 18:30 w sali 1.2 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) obędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła połączone z wyborami nowego Zarządu.

W głosowaniu dokonamy wyboru nowego Prezesa Koła, Sekretarza i Skarbnika. Zarówno zgłaszanie kandydatur na te stanowiska jak i prezentacja kandydatów odbędzie się bezpośrednio przed głosowaniem. Do zgłoszenia kandydatury na stanowisko wystarczy jedna osoba (można zgłosić samego siebie lub inną osobę po uzyskaniu jej zgody).

UWAGA! Obecność Członków Koła na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa. Jeśli ktoś nie będzie mógł przyjść może przekazać pełnomocnictwo w formie pisemnej koleżance albo koledze zawierające w szczególności umocowanie do głosowania w wyborach.

Opublikowano Ogólne |

Glosa: intymność a prywatność pacjenta

Glosa autorstwa Wiktora Krzymowskiego (do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 2 czerwca 2010 r. (II Ca 349/10; niepubl.) porusza temat istnienia w prawie medycznym intymności jako odrębnego od prywatności dobra osobistego. Glosa dostępna jest tutaj.

Opublikowano Ogólne |

Nowi członkowie

Mocą uchwały zarządu koła z dnia 15 stycznia 2013 r. nowymi członkami koła zostali: Katarzyna Kozłowska, Agnieszka Luba, Piotr Modrzejewski, Maciej Synowicz oraz Jetmira Francesca Velaj.

Opublikowano Ogólne |

Spotkanie Koła: 18 grudnia 2012

Opublikowano Spotkania KNPC |